Er zijn veel verschillende RPA leveranciers in Nederland, welke op belangrijke punten van elkaar verschillen. Hier geven wij de vier grootste leveranciers en vergelijken hen op belangrijke vlakken: